dimarts, 4 de març de 2008

AUTÒNOMS, EL COR EMPRESARIAL DE CATALUNYA


En aquestes dies de campanya electoral, tinc l’estranya sensació que els treballadors són els grans oblidats de la campanya. Són el motor de l’economia i els responsables que hi hagui prou riquesa com per poder parlar d’augmentar pensions o invertir més en sanitat o incrementar la dotació d’ensenyament.
Del conjunt dels treballadors, hi ha un grup que encara es parla menys: els autònoms. Entre els treballadors assalariats i la petita empresa, rep pressions per totes bandes.

A Catalunya els autònoms apleguen a 600.000 persones. Són una expressió clara d’allò que es coneix per classes mitjanes: persones que aporten molt amb els seus impostos i que reben ben poc a canvi. La seva contribució supera en molt la seva aportació fiscal; si algú garanteix una ocupació estable més enllà de les oscil·lacions del mercat aquest és l’autònom, la microempresa i la petita empresa.
És per això que en la propera legislatura cap fer un esforç per desenvolupar la Llei de l’Autònom en la direcció correcta. Aquesta llei va ser un èxit d’aquests treballadors a quina va contribuir l’acció parlamentària de Convergència i Unió a Madrid. Però, com tots els texts legislatius, és més important el que diu el reglament que no pas el redactat de la llei. Cal assegurar un desplegament en favor dels treballadors autònoms.

Hi ha un seguit de mesures que haurien de ser contemplades. La primera de totes permetre , d’una vegada per totes, que els cònjuges i els fills puguin ser contractats pels autònoms en el règim general de la Seguretat Social. Cal regular la prestació per atur i equipara la possibilitat de jubilació anticipada a la dels treballadors assalariats. S’ha de reconèixer també la possibilita de ser treballador autònom a temps parcial.

Els autònoms són gent emprenedora. És imprescindible establir mecanismes que ajudin a aquells que volen establir-se pel seu compte. Qui estigui a l’atur hauria de poder capitalitzar el 100% de la prestació per poder engegar el seu propi negoci, i no el 20% com fins ara.

Durant els dos primers anys d’activitat, els nous treballadors autònoms han de gaudir una quota zero fiscal, excepte en el cas de l’IRPF i l’impost de Societats. Per desplegar la seva activitat, mantenir l’ajuda a la contractació del primer treballadors amb una bonificació en la quota de la Seguretat Social durant els dos primers anys.

I, per què no, introduir en l’ensenyament obligatori i en el batxillerat una assignatura específica de creació d’empreses per fomentar la cultura emprenedora.

Programa electoral CIU. Els nostres autònoms
Confederació de Treballadors d'Autònoms de Catalunya
Taula d'Autònoms de Catalunya