dilluns, 2 de juliol de 2018

Temporada alta; temporada a l’alçaLa Festa Major “petita”, Sant Joan, l’operació sortida, les cues als aeroports... Aquests son alguns dels indicadors que cada any ens anuncien l’inici d’una nova temporada turística. El moment en que el principal motor econòmic del nostre país posa en màxim rendiment per afrontar els mesos més intensos de l’any.

Com a destinació turística de referencia, Calella no és aliena a aquest moment clau en que empresaris i administració es coordinen per aconseguir els resultats que han de permetre el nostre creixement social i econòmic. Ser on som no és el resultat de la casualitat, sinó el fruit d’anys de treball constant fet amb mirada llarga. Sabem que ho estem fent be quan aquells que ens visiten marxen amb ganes de tornar. I això és el que ens demostra  l’estudi “Perfil i hàbits dels turistes a l’entorn de Barcelona”, presentat recentment, i que ens indica que més del 45% dels turistes que visiten Calella repeteixen i ho fan amb acompanyats, valoren el municipi amb un 8,0 sobre 10 i gairebé el 95% recomanaria el municipi a amics i familiars.

L’edat mitjana dels turistes que visiten Calella és de 47 anys, un 65% tenen origen internacional, un 35% provenen de l’Estat, i passen un promig d’una setmana a la ciutat.

L’oci és el principal motiu pel que escullen la nostra ciutat per passar les vacances  la meitat dels visitants venen per primera vegada.

Un 63,8% dels enquestats utilitzen internet per planificar el viatge i més del 50% escullen Calella sense contemplar cap altre alternativa.

El cost de l'allotjament per persona i dia és de 42,8€ i la despesa en destinació per persona i dia de 30,8€.

La distribució de la despesa situa com a prioritats el menjar (53,2%), compres (32,6%), entreteniment (7,8%) i transport intern (5,4%).

Les activitats més realitzades a Calella pels turistes enquestats són les passejades tranquil·les, relax i anar a la platja, seguits de la gastronomia i el “shopping”.

Aquestes dades es desprenen d’un estudi elaborat per la Diputació de Barcelona, que esdevé peça clau per al disseny del “Sistema d’Intel·ligència Turística” (SIT) com a part del full de ruta definit a través del “Pla d’Acció Calella Smart Tourism Destination”.

Més enllà de la fredor d’unes xifres, aquestes dades demostren que estem fent les coses be, que l’aposta per aconseguir definir la nostra com una destinació familiar de qualitat, lluny de models del passat, està donant els seus fruits i que tots plegats tenim motius per sentir-nos orgullosos de la feina feta.

Ja és juliol, comença el període turístic més intens. Som-hi tots!

Que tingueu una molt bona temporada.

divendres, 15 de juny de 2018

El “Camp de Futbol de Mar” i la graderia
Arran de les inquietuds que ha generat la retirada de la graderia del Camp de Futbol de Mar, voldria fer algunes reflexions.

L’any 2012 es porten a terme les obres de remodelació del camp obert de sauló de futbol existent a la façana marítima, al costat de les antigues pistes municipals d’atletisme, amb la implementació de gespa artificial, el tancament perimetral, la instal·lació de noves torres d’enllumenat artificial i la millora d’algunes dependències i la coberta de l’edifici de sales, serveis i vestidors.

Amb això, el camp, amb el nom de “Camp de Futbol de Mar”, assoleix unes dimensions de joc de 95x50 metres i és considerat com un CAM-2, segons la nomenclatura del Pla d’Instal·lacions Esportives de Catalunya del Consell Català de l’Esport.

El nou equipament esportiu, ubicat en un espai adscrit a la Zona Marítimo Terrestre, queda regulat per una concessió administrativa que estableix les condicions i les característiques dels usos i de les instal·lacions que incorpora, tal i com queda reflectit en el conveni establert a l’efecte.

Un dels aspectes d’aquesta concessió estableix la instal·lació d’una petita graderia, que hauria de ser tractada com un element desmuntable, provisional i eventual de temporada, que funcionés quan hi hagués una activitat que la requerís i que fos desmuntada i retirada a la seva finalització, fent-ho així de forma repetida i seqüencial.

És evident la impossibilitat d’atendre aquestes condicions i la petita grada, del tot necessària en una instal·lació esportiva d’aquestes característiques, es tolera i s’admet que es pugui mantenir muntada i operativa durant tota la temporada i també durant el període estiuenc, tot i tractar-se d’un element absolutament provisional.

El creixement de la pràctica esportiva en aquesta instal·lació, precisament gràcies en bona part a les millores realitzades, demana l’ampliació d’aquest espai destinat al públic, per oferir un millor servei i per poder atendre la permanent demanda de moltes persones, molt especialment de gent gran, pares i mares.

S’instal.la una grada més gran, que permet atendre tota aquesta demanda i oferir un millor servei i una imatge acurada, ocupant en part el domini públic de la Zona Marítimo Terrestre i la zona de servitud annexa.

Com ha quedat referit en un paràgraf anterior, aquesta grada i la anterior estan subjectes al compliment de la normativa de la Llei de Costes del govern espanyol, que n’estableix els usos i les condicions d’aquests usos. En el cas que ens ocupa, aquesta normativa es aplicada i se’ns exigeix la retirada immediata de la grada, tal i com correspon a una instal·lació que té el caràcter de provisional.

Es procedeix al desmuntatge, retirada i emmagatzematge de la graderia, donat que l’incompliment del requeriment originaria la immediata suspensió de la concessió administrativa de la totalitat de la instal·lació del “Camp de Futbol de Mar”. No és pertinent desobeir les ordres d’administracions superiors, doncs les conseqüències serien del tot lamentables.

Aprofitant l’aturada de les activitats de competició oficial i dels tornejos, amb la graderia retirada, obeint els requeriments i amb l’estricte compliment de la normativa de la Llei de Costes, l’Equip de Govern està negociant de nou amb els nous governs d’Espanya i de Catalunya la concessió del “Camp de Futbol de Mar” en la seva totalitat, demanant la incorporació d’una grada, inherent a les necessitats d’una instal·lació esportiva com aquesta.

La ciutat de Calella necessita el Camp de Futbol de Mar i l’equip de govern lluitarà per aconseguir una nova concessió administrativa, més favorable, i que contempli totes les necessitats de l’equipament.