dilluns, 1 de març de 2010

CALELLA: EL MÉS CALENT A L’AIGÜERAAra farà dos anys, el nostre grup municipal va proposar la creació d’una comissió municipal per consensuar els equipaments de la ciutat. La comissió s’ha reunit dues vegades o tres, però mai ha consensuat res. Quan s’ha reunit ha estat per notificar-nos les “decisions unilaterals” que havien pres els grups del govern, PSC i ERC.

El més problemàtic del cas, és que desprès de 2 anys, com es diu de manera col·loquial, el més calent és a l’aigüera. I és que dona cada dia més la sensació que els acords es prenen quasi per inspiració divina, sense tenir en compte les dificultats per realitzar-les o per portar-les a terme.

Quins equipaments ens fan falta?  Fa dos anys que el nostre grup proposava 4 eixos de treball. L’hospital, la nova escola, equipaments esportius i aparcaments, a més clar del gran tema de la façana marítima.

Passat tot el temps estem, pel que fa al planejament de la ciutat, l’eina que ho ha de fer possible, absolutament igual que el dia que vàrem començar. L’alcalde o l’equip de govern han decidit on ha d’anar l’hospital, sense consens, però ho han decidit, però les figures de planejament que ho regulen estan exactament iguals que fa dos anys.

Per la nova escola, per la qual tampoc es va consensuar el lloc,  s’havia avançat en l’execució del PA Joan Corominas, però noves indicacions sembla que ara ho desaconsellen. Males llengües diuen ara que és per culpa de la canonada d’aigües Ter-Llobregat, que de manera tant barroera ha gestionat el nostre ajuntament. Sigui el que sigui, si la nova escola no va al PA Joan Corominas, ara resulta que estem exactament igual que fa dos anys.

Les instal·lacions esportives de la ciutat estant exactament igual. Falten hores als pavellons; falten moltes hores al camp de fútbol, i els nostres esportistes han d’utilitzar camps de poblacions properes.

La gestió de l’aparcament cada dia és més deficient, i ignorant tots els estudis de mobilitat. Es van eliminant places d’aparcament i no en creen de noves. Quan hem demanant estudis de mobilitat per exemple, per ordenar el trànsit dels voltants de la riera, ens han ensenyat solament un plànol. Un estudi de mobilitat fa molts anys que no és un plànol. La improvisació és constant i permanent.

Podríem parlar de la confusió que l’alcalde i l’equip de govern han situat les funcions de Gestvia. Competències cedides a Gestvia ara es gestionen des de l’ajuntament sense que s’hagi adoptat la decisió de recuperar la seva gestió.

Segurament l’alcalde i els responsables municipals asseguraran que han treballat molt, i podria ser que fos veritat, només faltaria, però pel que fa als resultats us asseguro que el més calent és a l’aigüera.