dijous, 30 d’agost de 2012

APARCAMENT MERCAT-2: UNA REALITAT

Ara fa uns 15 dies que es va posar en marxa l’aparcament del solar dels tints Janer, que hem anomenat Mercat-2.

Hi ha doncs, poca experiència en el seu funcionament. Tot just dues setmanes i per tant, dues recaptacions, però els números del que fins ara podem disposar ens demostren que l’aparcament era necessari.

Les zones d’aparcament regulat es valoren normalment, pel percentatge de recaptació sobre una hipòtesi de recaptació si les places estiguessin ocupades sempre, i els usuaris paguessin tots i cada un del minuts en que la zona blava està en marxa. Normalment, s’ha considerat que una ocupació inferior al 20-25% no justifica la zona blava de pagament; una ocupació entre el 25 i el 40% la justifica, i una ocupació per damunt del 40% indica nivells de necessitat d’aparcament importants. Ocupacions per damunt del 65% ens indicarien saturació de l’aparcament.

Doncs en els primers 15 dies, els indicadors han situat el mercat per damunt del 35% d’ocupació. Cal afegir també, la gran ocupació per part de residents, que no computen en aquests paràmetres.

Si tenim en compte que l’aparcament està encara en fase de maduració, i que hi ha mancances de coneixement per accedir-hi, aquests paràmetres d’utilització aniran augmentant.

Permeteu-me doncs que consideri tota la operació un gran èxit. Un encert total per part del tinent d’alcalde de Territori, en Jordi Sitjà, que amb discreció i paciència va anar fent la negociació amb els propietaris del solar, va consensuar el tema en el si del Consell d’Administració de Gestvia, i ha anat liderant conjuntament amb els serveis tècnics municipals, les obres d’enderroc i de millora de l’espai.

Permeteu-me doncs que en nom de la ciutat, i crec que recollint el sentiment general, doni les gràcies de manera especial al tinent d’alcalde, i de manera extensiva als tècnics municipals, als de GESTVIA i al conjunt del Consell d’Administració de dita societat. Calella ha millorat.