dilluns, 16 de març de 2009

EL SR. JUHÉ I LA DEGUDA CORRECCIÓ

L’Alcalde de Calella , ens vol donar lliçons de correcció al grup municipal de CIU, pel fet d’haver denunciat que al nostre entendre (i ens reiterem) que ell tant com Alcalde com en qualitat de President del Consorci de Promoció Turística del Maresme, no ha fet prou per aconseguir més diners per la celebració de la Challenge a Calella i el Maresme.

Ell argumenta la nostra manca de correcció, rebatent que la Diputació ha donat a Calella 650.000 € per obres i per tant si que vetlla per la Ciutat. Un cop més el Sr. Juhé barreja “ naps i cols “. En quin moment hem parlat nosaltres – en aquest debat de la challenge- dels diners per concepte d’obres ¿?? En cap moment. Per tant barreja naps i cols. Si vol trobar de nou paral.lelismes, li direm que l’Ajuntament de Barcelona rep de la Diputació 30 milions € en concepte d’obres. Però no és aquest el debat.

Insisteix en la manca de la nostra “deguda correcció” alhora d’explicar la nostra posició. El problema rau en la seva poca o cap cintura democràtica que fa que se senti ofès o dolgut per qualsevol posició que no sigui la que defensa ell. Davant el posicionament diferent, lògic dins d’una societat democràtica, el Sr. Juhé considera que li fem atacs personals.

Diversos veïns i agents econòmics de la Ciutat, m’han traslladat la seva estupefacció quan han comprovat que en el moment de traslladar-li les seves problemàtiques o queixes, han acabat sentint com a les seves inquietuds han d’afegir com fer-ho perquè no s’enfadi o s’ofengui.

Un veí de Calella, que es va entrevistar amb l’Alcalde, em definia la seva pròpia estupefacció dient “Cobra de Capità General i vol problemes de Sergent ras “... Vaig trobar que era una definició molt encertada .

Parlem de correcció ???

És correcte, confondre a la ciutadania, barrejant naps i cols en el debat?

És correcte que la ciutadania se senti condicionada i amb inquietud per com traslladar-li les seves problemàtiques ???

És correcta parlar de Consens, quan només es fa que Informar a l’oposició ??