dimarts, 9 de desembre de 2008

CATALUNYA I LA IMMIGRACIÓ

Catalunya ha rebut en els darrers 10 anys 1.500.000 més de persones i tot sembla indicar que en els propers anys aquesta xifra anirà increment de manera considerable.

Com fer front en una nació com la nostra, tant vulnerable per les raons històriques que sabem i a on el fet de la immigració pot esdevenir si no es treballa prou bé com un factor que ens pot afeblir encara més com a País.

Catalunya és en l’actualitat un vestit a on les costures estan molt i molt tensionades. A les raons dels dèficit històric i del finançament cal incorporar aquest allau de persones que han escollit el nostre País per fer-se un lloc digne de futur a les seves vides. Hi tenen dret, però també cal donar-hi una resposta com a societat. És un deure polític i ciutadà.
Com fer-hi front ??

Doncs al meu entendre amb responsabilitat nacional , però també amb responsabilitat moral i ètica pels nousvinguts. Cap proposta serà solida sinó es parteix del que jo anomeno “Un camí de doble direcció”, és a dir drets i deures.

La multiculturalitat que defensen , especialment, els partits del tripartit , afebleixen al meu entendre aquest arrelament necessari , doncs la suma de cultures no garanteixen la defensa de la nostra, mentre que la interculturalitat incorpora la integració cultural a partir de la pròpia, a partir de fer-se seva la cultura del País (bàsicament la llengua) que els acull sense renunciar als seus orígens.

Quan dogmatisme ideològic i quant populisme en nom de la immigració s’ha escoltat en veu de diversos responsables polítics del nostre País. Ni la xenofòbia , ni els papers per tothom , han de ser els recurs fàcil de cap discurs polític, per responsabilitat col.lectiva cal prendre aquesta comesa –la de la integració dels nousvinguts- amb seriositat , amb rigor.

Des de CDC apostem per la tercera via , quina és aquesta ??? La que garanteixi una integració real dels nousvinguts. Catalunya sempre ha estat una terra d’acollida , i per tant el que cal es posar els mecanismes que permetin a anar a un sol poble, un sol cos social , cal anar a un Pacte Nacional d’Immigració que garanteixi l’arrelament necessari , no podem fugir d’aquesta premisa.


Des de CDC en els propers dies obrim una nova web nouscatalans.cat amb la voluntat de que sigui un instrument d’integració, un instrument de catalanitat social que obri les portes als immigrants. Catalunya, terra d’acollida, si juga molt com a Nació.