dilluns, 13 de febrer de 2012

Opinió pública vs. Opinió publicada

Si els historiadors del futur han d'explicar determinants esdeveniments dels nostres dies, comptant només amb l'opinió publicada als mitjans de comunicació, tindran un bon nombre de paradoxes i misteris a resoldre.
Un d'ells, sense dubte, serà la victòria històrica de Convergència i Unió a les darreres eleccions generals. A les hemeroteques digital trobaran molta informació dels ajustos pressupostaris del govern de la Generalitat, del malestar causat i de les mobilitzacions en contra. Un panorama idoni per assegurar un vot de càstig sever a la federació nacionalista. No obstant això, els vots del ciutadans de Catalunya van anar en el sentit contrari al que es podia preveure Quina explicació trobaran per aquesta paradoxa?
Per moltes persones és evident que hi ha un divorci entre l'opinió pública i l' opinió publicada. Només així podem explicar determinats comportaments dels ciutadans que sorprenen als mitjans de comunicació. Un divorci que han de tenir molt present els responsables polítics del nostre país, que no han de perdre mai de vista el contacte amb els ciutadans i, encara menys, substituir-lo per la lectura apressada de l'opinió publica.
L'opinió pública, la consciència del conjunt dels ciutadans davant de diferents fet, és més complexa, més estable i mes comprensiva, davant de determinats fets i actuacions, del que sovint apareix reflectit en l'opinió publicada. Conjunturalment pot ser manipulable però les seves creences i la seva visió del món és molt estable.
L'opinió publicada segueix altres regles i comportaments, tan volubles com poden ser, a vegades, les dels mercats financers. La seva visió del món i la seva objectivitat depenen de la línia editorial dels diferents mitjans que li donen veu.
És clar que no tota l'opinió publicada es igual, de la mateixa manera que no ho són els polítics, però cal que els seus responsables obrin una reflexió profunda sobre les seves dinàmiques. Aquesta sensació cada cop més evident de que es va a cop de titular, deteriora - al meu entendre- una informació que sovint hauria de regir-se amb paràmetres de major contrast i rigor informatiu alhora d'elaborar-la.Si no és així, com en el cas de determinats polítics i formacions, l'allunyament sobre l'opinió pública, els ciutadans, anirà sent cada dia més gran i les conseqüències irreparables.
I és que la democràcia i l'opinió pública no poden ser sense l'opinió publicada