dijous, 8 de gener de 2009

ISRAEL I PALESTINA , MASSA CONFUSIÓ I MANIPULACIÓ

Els fets de la franja de Gaza d’aquest dies no ens poden deixar indiferents. La mort de massa població civil, masses nens, masses dones i homes innocents, no ens pot deixar indiferents.

Les postures que veiem a molts i diversos àmbits, partits, espais d’0pinió , etc., són molt parcials, molt poc objectius. Busquen les justificacions a la setmana passada.

Hamas trenca la treva el passat 19 de desembre i va iniciar el llançament de míssils de manera indiscriminada. No podem oblidar però el bloqueig de la franja durant més d’un any. No podem oblidar els atemptats suïcides indiscriminats de palestins contra els israelians. No podem oblidar el mur, No podem oblidar tants morts a banda i banda .

A partir d’un inici conflictiu, els actors del conflicte, els subjectes principals, jueus i palestins, han jugat més a una estratègia de tensió que a posicions que cerquin la pau, la distensió, la comprensió de l’altre. Tots han volgut guanyar massa sovint per deu a zero. I això en política i en general a la vida és una mala posició. Sempre cal deixar una sortida digna al teu enemic, si no, arrisques a tenir enemic per tota la vida.

I això és el que està passant allà. Hamas vol guanyar 10 a 0. (Israel ha de desaparèixer). Israel per la seva part,respon amb una contundència total, desmesurada al meu entendre. Les dues són opcions absolutament impossibles de comprendre des de l’òptica dels que creiem que una altra sortida és possible.

El mon islàmic en general, més que no pas els seus governs, veuen el tema com una gran injustícia. Si aquí afegim que les Nacions Unides són incapaços de posar-se d’acord en una resolució conjunta de comdemna a la situació actual, encara agreuja molt més tot plegat.

Mentre descric aquestes impressions, rebo una nota de premsa a on es fa ressó de la comunicació que ha emès l’ambaixada d’Israel , la qual fa avinent que “ Efectius de l’Exèrcit de Defensa d’Israel han estat atacats amb bombes de morter des de l’Escola de la ONU a Jabalya i que l’Exèrcit Israelià ha tornat el foc al lloc d’orígen de l’atac “ Sí això és cert , quí manipula més als civils i especialment a les criatures ???.....

No vull anar en contra de ningú, però tot plegat m’incomòde enormement. Estic parlant de raons humanitàries a banda i banda i percebo massa confusió i manipulació.

Cal cercar urgentment noves fórmules, més ètiques i sinceres per totes les parts, i més equitatives d’entrada per les poblacions civils que pateixen els problemes de manera més inhumana.