dimecres, 7 de març de 2012

UNA MANERA DE FER, UNA ORGANITZACIÓ DE PAÍS.

Aquests darrers dies es llegeixen diferents opinions als mitjans de comunicació sobre la necessitat de reorganitzar les estructures administratives de Catalunya. Simplificar consells comarcals, analitzar les diputacions. Es tracta de veure com posem damunt la taula una nova organització comarcal, de vegueries i de diputacions, que sigui compatible i complementari de l'organització de la Generalitat i dels ajuntaments.

És un debat obert, en part per la crisi, però en part per interessos polítics diversos. Permeteu-me que no pugui creure sinceres opinions sobre la Diputació de Barcelona per exemple, en boca dels qui n'han tingut el poder durant més de 30 anys. O sobre el nostre consell comarcal del Maresme, desprès de 12 anys de govern socialista. O sobre la mateixa Generalitat en boca dels qui en els darrers 7 anys havien incrementat de manera important la seva burocràcia. Si més no, és curiós. Ara, barrejat amb la crisi i les noves demandes socials, sembla que aquesta feina és urgent, quan, si era possible una organització més eficient, racional i suficient, un bon gestor ho hagués afrontat sense les preses de la crisi.

Anem al nucli doncs del problema. Ens cal una nova organització territorial? Els consell comarcals, les diputacions, les entitats locals de l'àrea metropolitana de Barcelona, presten molts i diversos serveis, i moltes vegades de manera molt eficient.

Per exemple al Maresme, el Consell Comarcal gestiona les depuradores, i el subministrament d'aigua als municipis de l'Alt Maresme, i el transport escolar, i un llarg etcètera. La Diputació presta també molts i variats serveis. La gestió tributària de molts municipis, té a la seva cura diversos parcs naturals, ajuda i assessora municipis petits. Per tant, si parlem de simplificació administrativa, hauríem de parlar també de qui assumeix la gestió i direcció d'aquests serveis públics de molta i diversa vàlua.

No val a disparar de manera indiscriminada contra tot el que ens sona a estructures polítiques. Això és demagògia, populisme en molts casos. Simplificar estructures si es pot fer si, també en d'altres àmbits, però assegurant que els serveis se seguiran prestant, de manera eficient, racional i suficient, i com crec que no pot ser d'altra manera, amb control democràtic de la gestió. I per això, poc o molt caldrà estructures polítiques derivades de processos electorals de primer o segon grau, molt simplificades si es vol, molt reduïdes si així es creu que ha de ser, però sempre derivades de la voluntat i la sobirania popular, que en definitiva és l'origen del poder, no?