dimecres, 4 de febrer de 2015

Convertir “actius immobiliaris” en llars, és possible
La crisi que castiga la nostra societat des de fa ja massa anys ens ha mostrat la seva cruesa en diversitat de cares. Però estic segura que coincidireu amb mi en que una de les més dures és la que ens mostra famílies senceres expulsades de les seves llars, en molts casos, per una mala jugada de la vida.

Tots tenim alguna imatge al cap que ens ha colpit fins a extrems inexplicables. Persones que gaudien d’una vida “normal” i que, de la nit al dia, es veuen obligades a agafar les seves pertinences i abandonar la llar on han crescut, sovint, diverses generacions.

La Constitució ens garanteix el dret a un habitatge digne, un dret que s’esvaeix com el fum quan el pitjor dels mals moments truca a la porta.

Voler combatre aquest drama social amb les eines de que disposen els ajuntaments ens pot recordar aquella lluita contra molins de vent tot i que, personalment, prefereixo comparar-la amb la lluita entre David i Goliat. Perquè és amb enginy i destresa com l’administració més propera al ciutadà planta cara, des de l’àmbit local, a un problema que esdevé global.

A Calella ens hi hem posat de valent i, treballant colze a colze amb entitats com la Fundació Habitat Solidari, impulsada per Càrites, hem sabut fer equip per donar un cop de ma a aquells que més ho necessiten.

Avui, estem gestionant 39 habitatges de lloguer social vinculats a la Borsa de Inclusió del Govern de Catalunya amb qui, a més, el 2014 hem gestionat el lloguer de 3 habitatges fent de intermediaris  entre propietaris i llogaters, confeccionant els contractes i tramitant les possibles ajudes.

Des de la Borsa de Mediació local també s’han tramitat 132 ajuts al lloguer (82 per renovació d’antics perceptors i 50 per a nous perceptors) i 62 Ajuts d’urgència especial per a 56 persones aturades i 6 per ajuts a persones que no poden fer front als seus deutes.   

Des de l’Àrea de Política Social de l’Ajuntament treballen per fer el seguiment de les necessitats de lloguer social i estan en alerta constant davant de possibles accions a realitzar. L’any 2014 han ates fins a 16 demandes d’ajut per situacions de risc de desnonament d eles quals 10 han estat resoltes i la resta estan en tràmit. S’han gestionat ajuts per a persones amb dificultats per pagar, puntualment, el lloguer dels seus habitatges.

En col·laboració amb la Fundació Habitat, hem negociat acords amb propietaris d’habitatges en mal estat de conservació i sense cèdula d’habitabilitat per aconseguir gestionar i finançar la reforma d’aquests immobles a canvi d’obtenir un preu de lloguer social per allotjar famílies necessitades. L’any que hem deixat enrere, hem reformat i posat a lloguer social dos habitatges. Gràcies al suport de la Diputació de Barcelona i a un conveni signat amb la Corporació de Salut del Maresme i La Selva, hem pogut disposar d’un habitatge que també ha estat incorporat a la bossa d’immobles de lloguer social. I l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de Calella s’ha personat en tres causes judicials tramitades per la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat per tal d’aconseguir posar en regim de lloguer social, habitatges de persones que han mort intestades.

Hem vetllat per ajudar als joves a accedir a una vivenda i ens hem submergit en el complex entramat legal en que es troben aquells pisos propietat d’entitats bancaries que l’esclat de la bombolla immobiliària ha deixat acabats i desocupats per trobar formules que permetin omplir de vida aquestes vivendes buides. No és una tasca fàcil. La col·laboració, moltes vegades, és pràcticament inexistent, però no ens rendim, i ja hem aconseguit alguns fruits positius.

Resta molta feina per fer, no ens quedarem aquí. Afrontem aquest 2015 amb determinació per seguir convertint “actius immobiliaris, en llars.