dimarts, 31 de maig de 2011

Consens, diàleg i lideratge

 
Convergència i Unió governarem en solitari a Calella. És una decisió presa des del debat intern de l'equip de persones que han format la llista electoral de la federació i dels comitès locals d'ambdós partits. Un dels arguments determinants ha estat l'incontestable suport dels electors a les nostres propostes de futur per a la ciutat.

La fòrmula del govern amb majoria simple ens obligarà a treballar des del primer dia des del consens polític i la transversalitat en els grans temes de ciutat, tal com hem reclamat reiteradament.

Aquest serà el primer canvi en profunditat a l'ajuntament de Calella. El diàleg i la col·laboració amb la resta de forces polítiques seran clau en les qüestions de ciutat. El nostre compromís és deixar-nos la pell en la recerca del consens que ens permeti construir un futur millor per a Calella. Nostra és la responsabilitat d'aconseguir-ho, tota la força dels nostres esforços hi serà posada, però la fita i la il·lusió són col·lectives i han de ser compartides per tots.

La reactivació econòmica i la creació d'ocupació seran, sens dubte, un objectiu comú a tots els grups municipals, en quin tots volem que Calella pugui reeixir ben aviat. I per a que això sigui possible ens cal canviar el concepte d'administració municipal. El nostre propòsit és dinamitzar la gestió de l'ajuntament, plantejar-la des de la tranversalitat de les grans àrees que composen el treball municipal, fomentant la coordinació dins de l'equip de govern i poder atendre, d'aquesta manera, més rapidament i millor les necessitats dels calellencs. Un nou estil que farà de l'ajuntament una administració més eficient, més moderna, més capaç; un ajuntament millor. Estem convençut que aquest és, també, un objectiu comú als grups municipals en quins trobarem el consens per avançar en aquest camí.Consens, diàleg i lideratge són els principis del nou govern municipal. Ens hi deixarem la pell per aconseguir que es facin realitat.